Do konce termínu pro výměnu řidičských průkazů zbývá necelého půl roku. Ve svitavském okrese zatím nepožádalo zhruba pět a půl tisíce řidičů. Doklady vydané od prvního ledna 1994 do 31. prosince 2000 pozbývají platnost letos na Silvestra.

Po vstupu České republiky do Evropské unie v dubnu 2004 začali řidiči dostávat plastové řidičské průkazy. Stejné typy mají ve většině ostatních evropských států. V této souvislosti se tedy vyměňují všem motoristům. Někteří se však domnívají, že mají čas. Ve Svitavách si o výměnu nezažádalo téměř patnáct set řidičů, v Litomyšli o stovku méně. V Moravské Třebové má měnit řidičák ještě tisíc tři sta a v Poličce zhruba jedenáct set motoristů.

Zatím bez fronty

Stačí málo. Udělat si chvíli času a zajít na úřad. „Fronty tu nejsou. Zpravidla se tu potkají tak dva řidiči. Čekací doba není delší než patnáct minut,“ uvedl Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy ve Svitavách. Jeho slova potvrdili také zástupci odborů ostatních měst. Pokud budou řidiči žádat už teď, dá se předpokládat, že se všechny výměny stihnou. „K žádosti o výměnu řidičského průkazu připojí žadatel fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 centimetrů, stávající řidičský průkaz a občanský průkaz,“ řekla Alena Zoikasová, pracovnice registru řidičů ze Svitav.
Pokud má někdo obavy z vysokých poplatků, je na omylu. „Výměna v souvislosti s legislativou je zcela zdarma. Výjimkou je pouze urychlená žádost. To znamená, pokud chce žadatel vyměnit řidičský průkaz do pěti pracovních dní. Pak zaplatí správní poplatek ve výši pěti set korun,“ upřesnila Alena Zoikasová. Zákonná lhůta pro vystavení nového dokladu je dvacet dní.

V případě, že řidiči nechají výměnu řidičského průkazu na prosinec nebo o výměnu vůbec nepožádají, vystavují se riziku, že je od roku 2011 čekají problémy.

Zbytečný postih

„Doporučujeme řidičům, aby si o výměnu řidičského průkazu zažádali včas. Předejdou tak možným postihům v případě, že by je policisté zadrželi bez platného oprávnění,“ upozornila Anna Štegnerová, mluvčí svitavské policie.

Také pokud se na příslušný úřad dostaví až po zákonem stanoveném termínu, zaplatí minimálně padesátikorunový poplatek. Pokuta se může vyšplhat až na pětadvacet tisíc korun.

V poslední fázi výměny přijdou na řadu průkazy vydané od prvního ledna 2001 do posledního dubna 2004. Tuto povinnost musí řidiči splnit až do konce roku 2013. Mohou si však bezplatně zažádat už teď.