Již celý předchozí měsíc se zde nesl v duchu nepříznivých podmínek jak pro řidiče, tak pro obyvatele, 
a částečné či úplné uzavírky omezovaly veškerou dopravu, která byla odkloněna přes sousedící obce. 
 

Jinak tomu není ani nyní, kdy je průjezd celým Osíkem opět plně uzavřený 
až do 18. prosince. Projedou jen vozidla zásobování.
 

Příčinou tohoto omezení jsou práce na silnici z důvodu potřebného zajištění svahu, který se v horní části obce nebezpečně sesouvá. 
 

Uzavírka neblaze ovlivní 
i osoby, které se do obce chtějí dostat autobusem. Pravidelně využívaná zastávka u Plemenářů nebude v tomto období obsloužena.
 

Objízdné trasy pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny vedou přes Litomyšl a Nové Hrady až do Dolního Újezdu, a to obousměrně. Osobní a autobusová doprava bude odkloněná přes Říkovice.