Stavební společnost zde zahájí rekonstrukci nízkotlakového plynovodu. 
S prací by měli být hotovi již v neděli. „Do té doby jsou řidiči nuceni pro vjezd a výjezd z náměstí Míru využívat náhradní ulici Horovou a T. G. Masaryka, což bude hodně náročné," uvedl starosta města Svitavy David Šimek. Pro výjezd lze rovněž využít komunikaci okolo kostela přes ulici Soudní.
 

Dalšímu omezení se řidiči nevyhnou ani v případě, že se vydají přes silnici v Lačnově. Zde pověření pracovníci od 24. do 29 října v době od 6 do 19 hodin v souvislosti s výstavbou nového chodníku kácejí podél silnice stromy. Práci vykonávají za omezeného silničního provozu a pouští automobily vždy pouze jedním jízdním pruhem. 
 

V polovině října zahájené stavební práce na opravách živičného krytu v úseku ulice Pražská od kolejí po křižovatku s ulicí Dostojevského jsou nadále řízeny pomocí světelné signalizace a doprava je odkloněna na silnice na Gajeru a na křižovatce u „Konga". Podle náročnosti stavebních úprav budou budou krátkodobě uzavřeny výjezdy z místních vedlejších komunikací. Dokončení prací se odvíjí od klimatických podmínek.