V blízkých dnech je nutné připravit se na další investiční akci, kterou chystá Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o opravu povrchu vozovky silnice I/35, průtahu městem Litomyšl v úseku od světelné křižovatky po značku konec obce na výjezdu směrem na Svitavy. Stavbu od 15. července do 9. září provede společnost Skanska a.s.

Oprava bude rozdělena do několika etap: Jako první započnou práce na opravě mezi světelnou křižovatkou a průmyslovou zónou. Předpokládaná doba trvání je přibližně šest týdnů. Následovat bude druhá etapa - oprava samotné světelné křižovatky a křížení u průmyslové zóny, ta stavařům zabere maximálně tři týdny.

Moderní nadchod v Litomyšli.
Nová lávka v Litomyšli nad I/35 je ve finále České ceny za architekturu 2023

Po celou dobu bude doprava ve směru na Vysoké Mýto po silnici I/35 vedena v jednom jízdním pruhu. Ve směru na Svitavy bude po dobu prací na úseku mezi světelnou křižovatkou a průmyslovou zónou doprava rozdělena následovně:

- Vozidla do 3,5 tuny a vozidla nad 10 tun obsluhující průmyslovou zónu projedou přes ulici Trstěnická a průmyslovou zónu.
- Tranzitní vozidla nad 3,5 tuny odkloní objízdná trasa vedoucí ze světelné křižovatky na Poličku.

Jakmile se práce překlopí do druhé etapy, vrátí se veškerá silniční doprava směrem na Svitavy opět zpátky na průtah městem I/35, a to pro všechny typy vozidel včetně těch nad 10 tun.

"Vedení města si uvědomuje, nakolik tato rozsáhlá investiční akce omezí životy občanů Litomyšle, proto je s investorem stavby i realizační firmou v čilém kontaktu, a to už od samotných přípravných prací. Plánuje to tak zachovat i po celou dobu oprav. Cílem je operativně minimalizovat negativní dopady v každodenním životě svých občanů," uvedla na sociálních sítích litomyšlská radnice