Tři dámy a devět mužů vyřezává postavy z historie hradu. V rámci letošního 3. ročníku Řezbářských dnů na Svojanově mimo jiné také dokončují pohyblivý obraz na téma pověstí a legend hradu Svojanova.