V minulém roce bylo tématem setkání řezbářů poličské náměstí s barokní radnicí, mariánským sloupem, malebné chaloupky, městské hradby a dobové tržiště. Letos mají umělci v plánu výjevy z českých pohádek. Návštěvníci hradu budou moci řezbáře sledovat při práci, ale také si vyřezávání s nimi vyzkoušet. Hrad Svojanov je v červenci otevřený každý den od 9 do 18 hodin.