Konkrétně se jedná o část s názvem Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Projekt revitalizace zámeckého návrší nemá svým rozsahem ani výší nákladů na realizaci v novodobé historii Litomyšle obdoby. Je proto logické, že o postup přípravných prací mají zájem také Litomyšlané, ale i návštěvníci měs­ta.

Zastupitelé proto zvou na veřejné představení projektu spojené s besedou. Každý z architektonických týmů, které pracují na revitalizaci návrší, si připravil krátkou prezentaci své práce. Své dotazy si mohou lidé připravit na architekty Josefa Pleskota (AP Atelier Praha), Zdeňka Fránka (Zdeněk Fránek architect&asso­ciates Brno), Tomáše Hradečného (HŠH architekti Praha), Marka Štěpána (Atelier Štěpán) a Aleše Buriana (Architektonická kancelář Burian – Křivinka Brno).

Hlavní koordinátor projektu architekt Ivo Koukol představí budoucí plánovanou náplň jednotlivých objektů. Prezentace se zúčastní také partneři projektu, kterými jsou zástupci Národního památkového ústavu a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice.

Představení projektu Revitalizace zámeckého návrší se koná v úterý 26. května od šestnácti hodin v Evropském školícím centru v zámeckém pivovaru.

(zr)