O její přízeň se utkái čtveřice projektů z Pardubického kraje. Želízko v ohni mají místní díky revitalizaci Zádolského potoka, který protéká Opatovem. „Projekt jsme navrhli a uskutečnili jako komplexní opatření v ekologicky cenném území Přírodní rezervace Králova zahrada. Zádolský potok a jeho přítok byl v minulosti nevhodně technicky upraven. Jejich přírodní, meandrující koryta byla napřímena a zahloubena, čímž došlo k omezení funkce okolní lesní nivy,“ přibližuje Jiří Kubíček z Lesů ČR problémy, se kterými se musel jako autor projektu potýkat. Na řešení blízká přírodě vsadili také autoři školicího střediska Akademie Libchavy.

„Jedná se o kreativní stavby, byly vybudovanév souladu s přírodou. Důležité je, aby zde proudilo světlo a energie, aby se každý mohl uvolnit a otevřít svému dalšímu rozvoji,“ přibližuje filozofii místa Denisa Štěpánková, která komplex do soutěže přihlásila. Mezi dalšími adaptačními nápady je pasivní Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích nebo počin adaptace borových porostů na sucho v Újezdu u Chocně. Vítězové si ocenění převezmou 4. listopadu na celostátní konferenci.