Současnou podobu se schodištěm získala sýpka po přestavbě v osmnáctém století.

„Po opravě střechy a fasády se letos podařilo z příspěvku ministerstva kultury obnovit dvouramenné schodiště. Především však došlo na restaurování dřevěných vstupních dveří z roku 1753. Těmito dveřmi přinášeli a odnášeli raněné a mrtvé z rozhodující a největší bitvy napoleonských válek," upřesňuje osudy památky jevíčský místostarosta Miroslav Šafář.

Sýpka, jak je patrné, v minulosti nesloužila pouze hospodářským účelům. V letech 1813 až 1814 byla hlavní vojenskou nemocnicí pro raněné a nemocné vojáky po bitvě národů u Lipska na severozápadní Moravě. Lazaret v sýpce pojal až dvě stě osob a byl jedním ze tří míst ve městě, kde byli ošetřováni ranění. Další pobočky vojenské nemocnice byly v zámečku a augustiniánském klášteře. Obě mohly ošetřovat kolem stovky nemocných. Přesto mnoho vojáků zemřelo, dvě stě patnáct z nich byli Rakušané a sto třicet tři Francouzi. Renovaci dveří provedl pražský restaurátor Jaroslav Doskočil.