„Máme z nové spolupráce s Western Galilee College v Izraeli radost. Pro letošní rok je připravený specializovaný workshop pro studenty této univerzity, který se bude týkat zejména využití vápenných nanomateriálů pro konsolidaci kamene, omítek a nástěnných maleb,“ uvedl Jan Vojtěchovský, proděkan pro zahraniční spolupráci Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Fakulta restaurování v Litomyšli dlouhodobě spolupracuje s univerzitami po celém světě. V rámci studentských stáží má kontakty se středoevropskými zeměmi, jako je Německo, Rakousko a Maďarsko, ale i s Lotyšskem, Estonskem nebo se Španělskem.

„Mimo Evropu jsme navázali spolupráci například v Alžírsku nebo Japonsku. Naši odborníci připravují i specializované workshopy šité na míru aktuálním potřebám studentů zahraničních univerzit,“ sdělila mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková. Loni litomyšlská fakulta uskutečnila specializovaný workshop k čištění kamenných artefaktů a nástěnných maleb například pro studenty Estonské akademie umění.

Fakulta restaurování je také členem mezinárodních organizací sdružujících instituce a jednotlivce, jež pečují o kulturní dědictví. Jednou z nich je například prestižní ENCoRE, což je Evropská síť pro vzdělávání v oblasti památkové péče a restaurování.

close Restaurátorská fakulta školí odborníky z celého světa. info Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková zoom_in Restaurátorská fakulta školí odborníky z celého světa.

Divadlo, věž i studna

V minulém roce se odborníci z restaurátorské fakulty podíleli na záchraně památek v Alžírsku.

Šlo o práci ve druhém největším alžírském městě Oran, kde restaurovali sochařskou výzdobu divadla a kde pečují o část sbírek národního muzea. Bývalá opera v Oranu se před padesáti lety přeměnila v regionální divadlo. Jeho fasádu zdobí balkon s dvěma malými kopulemi a skupina soch, které představují alegorie hudby, deklamace, dramatu a komedie.

Odborníci a studenti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se už podíleli na záchraně mnoha významných památek, mimo jiné šlo o reliéf věže neexistujícího Juditina mostu v Praze, staveb ve skalním městě Petra v Jordánsku nebo v iráckých městech Erbíl a Alqosh. V jejich péči byla také nejstarší dřevěná architektonická stavba na světě, pravěká studna, kterou nalezli archeologové při stavbě nové silnice v Pardubickém kraji.

Fakulta restaurování posiluje i mezinárodní spolupráce na několika úrovních. Na vědecké úrovni je součástí několika mezinárodních projektů.

„Mimo jiné se jedná o projekt financovaný z programu Erasmus + s názvem Mezinárodní spolupráce pro odbornou přípravu v oblasti ochrany kulturního dědictví. Výsledkem bude posílení systému celoživotního vzdělávání restaurátorů, pracovníků památkových institucí a samospráv či architektů nebo vlastníků památkových objektů ve střední Evropě,“ dodala Macková.