Ve vile se setkají představitelé sociálních služeb a regionální politici. Lidé si mohou v tento den prohlédnout celé prostory centra. „Jde o středisko poskytující krátkodobé odlehčovací pobyty seniorům a zdravotně postiženým lidem z mikroregionu Litomyšlsko a celého Pardubického kraje. Respitní péče je moderní koncepce sociální služby, která podporuje setrvání lidí se sníženou soběstačností v jejich přirozeném a důvěrně známém domácím prostředí tak, že osobám, o něž se za normálních okolností stará jejich rodina, nabízí možnost krátkodobého pobytu,“ sdělila Markéta Bělohlávková z farní charity. Pečující rodiny si díky této službě mohou odpočinout od dlouhodobé a často náročné služby. Pobyt v domácím prostředí je tak možný rovněž pro lidi, pro něž by jinak byl kvůli nutnosti nepřetržité náročné péče dlouhodobě obtížně zvládnutelný.

(ik, rz)