Problémy v oblasti pracovněprávních vztahů léta konzultovali lidé na úřadech práce. Dodnes se na jejich pracovníky obrací nešťastníci, kterým třeba zaměstnavatel přestal vyplácet mzdu a ptají se, co mají dělat. Jenže pláčou na špatném hrobě. Kam se mají obrátit, radí Stanislav Navrátil, vedoucí kontrolního a právního odboru Úřadu práce ve Svitavách.

Jaký je pohled úřadu práce jako kontrolního orgánu na vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli?

Je známo, že existuje mnoho slušných zaměstnavatelů. Jsou i zaměstnavatelé, především ti menší, kteří se nestačí orientovat v množství předpisů a zákonů, které se na ně hrnou. A potom se najdou i zaměstnavatelé, kteří porušují pracovněprávní předpisy a tím své zaměstnance poškozují a „vydělávají“ na jejich úkor. V takových případech pak vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci nebývají vždy idylické. Mnohdy dochází i k pošlapávání práv zaměstnanců ze strany jejich zaměstnavatelů. Mnohdy zaměstnanci za svoji odvedenou práci nedostanou to nejdůležitější, mzdu. Pro dozorování v této oblasti byly zřízeny v roce 1991 kontrolní útvary na každém úřadu práce a plných čtrnáct let plnily svoji funkci.

Již neplní?

Prvního července uplynulo již pět let od změny zákona o zaměstnanosti, kdy vstoupil v platnost nový zákon o inspekci práce. Tato věta zdánlivě nic neznamená. Pro občany, kteří jsou současně zaměstnanci, však může znamenat mnoho. Zákonem o inspekci práce totiž přešla kontrolní činnost úřadů práce v oblasti pracovněprávních povinností vyplývajících ze zákoníku práce a předpisů souvisejících na nově zřizované oblastní inspektoráty práce (OIP).

Jak se konkrétně změnila situace?

Dříve měli občané i zaměstnavatelé možnost požádat o pracovněprávní poradenství přímo v každém okrese specializované pracovníky úřadu práce a podat zde i podnět k provedení kontroly v případě, že zaměstnavatelé nevypláceli zaměstnancům mzdu. Nesepsali pracovní či jinou smlouvu, neodměňovali či neplatili příplatky dle zákona o mzdě nebo rozvázali pracovněprávní vztah nevhodným, zákonu odporujícím, způsobem. Kontrolní útvary úřadů práce byly znalé podnikatelského prostředí a mohly celkem rychle a úspěšně sjednat nápravu provedením kontroly i s případným uložením sankce. V současné době se povinnosti kontrolního orgánu úřadu práce ubírají jiným směrem.

Kde je nejbližší inspektorát práce?

OIP mají krajskou příslušnost vždy pro dva kraje. Dnes se nejbližší Oblastní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj nachází na adrese Říční 1195, Hradec Králové, PSČ 501 01, tel. 495 217 494. Tam mohou zaměstnanci směřovat své písemné podněty či dotazy, případně každou středu konzultovat své potíže telefonicky.

Musí lidé ze Svitavska jezdit až do Hradce Králové?

Ne. Poradenství ve věcech pracovněprávních vztahů a podmínek dále poskytuje síť poradenských míst OIP, která jsou většinou umístěna v budovách úřadů práce (ty však nemají s činností OIP nic společného). Tady lze každé pondělí předat podnět osobně přímo inspektorovi OIP.

Na úřad práce se občané nemají obracet?

Občané o změně zákonů většinou neví a pokud mají problém se zaměstnavatelem, v souvislosti s prací se obracejí jaksi logicky na úřad práce. Není to však účinné, úřady práce nemají již pět let působnost v této oblasti, a proto nemohou občanům nijak významně pomoci v řešení jejich pracovněprávních záležitostí. Jaksi z nostalgie máme na našich pracovištích pro občany letáčky, které poskytují základní informace o kontaktech na pracoviště OIP v rámci Pardubického a Královéhradec­kého kraje.

Kam se tedy mohou zaměstnanci se svými problémy obrátit?

Největší efekt bude mít jistě osobní návštěva inspektora OIP na poradenském dnu. Místní příslušnost inspektorátu k výkonu kontroly se řídí místem činnosti kontrolované osoby, a proto je vhodné kontaktovat inspektora v konkrétním okrese, tzn. tam kde zaměstnanec pracuje. Pro okres Svitavy je k dispozici inspektorka OIP každé pondělí mezi osmou a šestnáctou hodinou (o prázdninách je provoz omezen na dopolední hodiny) v budově úřadu práce na Lanškrounské ulici ve druhém patře. Lze jí tam rovněž zatelefonovat na číslo 950 163 518 a sjednat si schůzku. Další informace lze získat i na internetových stránkách Státního úřadu inspekce práce www.suip.cz. Pokud došlo k porušení pracovněprávních vztahů, mají občané možnost se svých práv domáhat rovněž soudní cestou, která bývá mnohdy nejúčinnější.

(syh,sn)