Probrala se témata typická pro konec roku, jak výhled do budoucnosti, tak ohlédnutí za uplynulým rokem. Nechyběly schvalování rozpočtového provizoria, plán práce zastupitelstva na rok 201 či zpráva o školství ve městě za školní rok 2015-2016, která se věnovala i přehledu finančních dopomocí, které místní školy čerpaly z různých grantů či dotací. „Za rok částka dosáhla téměř 40 milionů korun, z čehož je největší položka na projekt na inkluzi ve zdejších školách," dodal ke zprávě ředitel svitavského gymnázia Milan Báča.


SCHVÁLENÉ DOTACE


Dále se řešily mimo jiné návrhy realizace a financování Programu prevence kriminality města Svitavy předkládaného se žádostí o dotaci ministerstvu vnitra v roce 2017, poskytnutí návratné finanční výpomoci Centru J.J. Pestalozziho a Bonanze Vendolí, poskytnutí investiční dotace Seniorcentru Svitavy na zakoupení elektrického vakuového zvedáku a podpora nadačního fondu Valentina Oswalda Ottendorfera na nové postele do nemocnice. „Budu jediné rád za každého z vás, kdo podpoří tento fond," řekl starosta města David Šimek zastupitelům. Zajímavostí bylo řešení poskytnutí dotace na zbudování ornitologické pozorovatelny. Původní v loňském roce spálila skupina vandalů a nyní se plánuje stavba nové, a to na území dolního rybníku. „ČSOP Rybák si již sehnal finanční pomoc ve výši 166 tisíc a město prosí o dofinancování potřebné částky, která čítá celkem 290 tisíc korun," objasnil David Šimek. Všechny uvedené body byly zastupiteli schváleny.  

Z programu byly také některé body vyškrtnuty. Jedním z nich byla žádost o změnu vyhlášky o regulaci hazardu. O to žádala společnost FORBES Casino, a.s. Při debatě zastupitelů se ukázalo, že informace, které k této problematice mají, jsou nedostačující, nicméně byli částečně přikloněni k uznání této žádosti, a to v hotelu Schindlerův háj. Situace se bude pravděpodobně řešit na dalším zasedání zastupitelstva.


REKONSTRUKCE BAZÉNU


Nejdelší čas zastupitelé věnovali tématu týkající se rekonstrukce a rozšíření krytého plaveckého bazénu. Řešila se například výše dotace, cena vstupného, která by i po rekonstrukci neměla být vyšší než doposud, otevírací doba, která zřejmě bude bude celoroční díky plánovanému propojení krytého bazénu s venkovním koupalištěm. Odlehčení jednání přinesl zmatek, jenž nastal ve chvíli, kdy se rozvinula debata o povoleném druhu pánských plavek. Termín zahájení rekonstrukce a rozšíření objektu k 1. červenci 2017 je stále reálný.