„Podle přísných geodetických pravidel mezník instaloval hraniční komisař Jaroslav Nesiba, člen Moravskoslezské akademie,“ informoval Jan Smejkal z Brna. Replika hraničního kamene se na hranici dostala díky soukromým prostředkům. Kámen je umístěn u obce Kukle v rámci naučné stezky Svitavsko.