Už tehdy jsme zavedli dva nové nepovinné předměty – Řemeslné činnosti a Tvůrčí činnosti.

V Řemeslných činnostech pracují žáci v dílně pod vedením truhláře a během Tvůrčích činností se seznamují pod odborným vedením s keramickou hlínou a dalšími materiály. Velmi brzy se chlapci začali účastnit soutěží zručnosti organizovaných SOU Svitavy, a to vždy s výborným umístěním. Také letos 9. dubna byli žáci, kteří prošli školním kolem a zhotovili kovový věšáček, nominováni do okresní soutěže zručnosti. SOU Svitavy zvolilo jako soutěžní výrobek dřevěnou velikonoční klepačku. V konkurenci čtyřiadvaceti žáků z jedenácti škol obsadili naši žáci velmi pěkné druhé, čtvrté a jedenácté místo.
Několik let se také zapojujeme do soutěže Festival vědy a techniky. Na letošním pátého ročníku představili žáci druhého stupně celkem patnáct vlastních projektů. Cílem bylo vést žáky k dlouhodobé práci a zároveň ke schopnosti obhájit své vlastní projekty před ostatními. Objevila se zajímavá témata jako například Jaderná elektrárna, Vliv světla na růst dýně, Jak mytí v myčce ovlivňuje životnost skleničky atd. Žáci předvedli také zajímavé pokusy. Letošní ročník skončil, ale někteří žáci mají již vybraná témata pro příští rok. Vědecká práce totiž nikdy nekončí.

Velmi přirozeně naše dosavadní snažení přešlo do partnerství s SOU Svitavy, které podporuje technické vzdělávání organizováním projektových dnů a exkurzí do závodů.

Jsme rádi, že zájem o technické obory a řemesla vidíme nejen u dětí, ale i ve snaze našeho školství, které se v době převládajících humanitních oborů začalo opět zaměřovat na podporu manuální zručnosti žáků.

VLASTA DATINSKÁ, ředitelka základní školy