Podle ředitele Městských lesů Chrudim Zdeňka Odvárky je to možná až dvacetkrát větší množství, než které sem zavítalo ve stejnou dobu například ještě před rokem.

„Teď už prostě Na Podhůře máme co nabídnout. A myslím, že kladnou roli sehrálo také rozhodnutí města, že se při vstupu na rozhlednu nebude vybírat vstupné, lidé se sem o to více vracejí,“ uvažuje Odvárka.

Ani přes výbornou a stále stoupající návštěvnost však chrudimská radnice nečeká, že by třeba provoz lanového parku pomohl výrazněji naplnit městskou kasu. Zanedbatelné totiž nejsou ani finanční náklady. Pravidelně se musí platit desítky tisíc korun za dendrologické posudky stromů, platí se také za ověřování a certifikace bezpečnostních lanových úvazků či ochranných přileb, statisíce za rok pak tvoří i náklady na mzdy a pojištění zaměstnanců. Úspěchem je tak hospodářský výsledek točící se co nejblíž někde kolem nuly.

Cena znovu stoupá

Mnohem optimističtější očekávání panovalo před lety ohledně hospodaření s dřevní hmotou. Jenže větrná kalamita Kyril před dvěma lety těžbu dřeva negativně poznamenala. Nízká kvalita kalamitní suroviny spolu s klesajícími cenami na trhu vedly nakonec k tomu, že radnice ve svých pozdějších odhadech počítala za uplynulý rok dokonce s hospodářskou ztrátou vyšší než jeden milion korun. Skutečnost však později v dobrém předčila očekávání a dosažená účetní ztráta ve výši tří tisíc působí v této souvislosti skoro jako malý zázrak.

„Dělali jsme maximum a zčásti nám pomohlo i to, že pokles cen dřeva se zastavil. Pro představu: před vichřicí Kyril se platilo za kubík smrkové kulatiny okolo 2100 korun a po kalamitě jsme dřevo prodávali i pod polovinou této částky. Ještě v loňském roce se ale ceny dostaly zpátky někam k 1500 korunám a nyní se zase šplháme ke zhruba 1800 korunám,“ vysvětluje ředitel Odvárka. Optimistické vyhlídky ale nadále kalí fakt, že v důsledku nucené těžby lesáci nemohou v nejbližších letech kácet tolik kvalitního dřeva, kolik si kdysi ve svém plánu sami stanovili.

Veškeré kalamitní holiny jsou nyní již osázeny novými stromečky, bylo vysázeno více než 185 000 kusů stromků, z toho 79 tisíc listnáčů a 6 tisíc kusů mladých jedliček. Ale následná minimálně pětiletá péče o tyto nové lesní porosty bude velmi nákladná

Hrátky s vodou

Vraťme se teď k dalším plánům rozvoje rekreační části městských lesů. Tady má být v nejbližší době dobudováno především parkoviště u bývalé restaurace Kometa a dojde i na sanaci skládky odpadu. „Pověřili jsme ředitele Odvárku, aby nám ještě letos v létě ve spolupráci s příslušnými odbory chrudimského městského úřadu předložil ucelené koncepční plány k dalšímu rozvoji oblasti,“ připomněl nedávno chrudimský starosta Jan Čechlovský.

Ve výhledu by se tak měly objevit třeba i jasnější představy o možnostech získání dotace ke zřízení rekreačního rybníka či propojení města Chrudim pomocí cyklostezky s rekreačními lesy na Podhůře.