Místo plastových či papírových jednorázových krabiček je možné si nechat oběd naservírovat do REkrabičky, kterou lze použít až 400krát. V Litomyšli novinku zatím nabízejí dva podniky, a to Veselka a hotel Aplaus.

Město ale dlouhodobě podporuje snahy o ekologii a udržitelný rozvoj, proto všem zapojeným restauracím nabízí speciální pomoc s propagací na internetu i ve zpravodaji. Každému zapojenému subjektu jako prvotní podporu pořídí deset REkrabiček.