Stihnout toho chtějí v Poličce opravdu hodně. Zastupitelé na svém zasedání jednohlasně schválili rozpočet. Předpokládané celkové výdaje jsou naplánovány na více než 322 milionů korun a zahrnují nejvyšší investiční výdaje v historii města. Ty jsou ve výši 132 milionů. korun.
„Návrh měl všeobecnou a rychlou podporu. Od zastupitelů nevzešla nějaká zásadní myšlenka na změnu," řekl Jaroslav Martinů.
Mezi největší investiční akce patří zahájení výstavby bytových domů v lokalitě Bezručova, dokončení parkovišť, komunikací a odstavných ploch a dokončení inženýrských sítí s cílem nastartovat a umožnit stavbu dalších rodinných domů.

Právě rozvoj bydlení a oprava komunikací tvoří zhruba polovinu investic. Další významnou položkou je stavební úprava čistírny odpadních vod za 13 milionů korun. Nelze však říci, že by zastupitelé nemysleli i na další věci a to ze své podstaty spíše příjemné. Do těchto kapitol lze například zahrnout vybudování cyklostezky Polička – Bořiny a Polička – Modřec nebo investice do bazénu, ve kterém by měl být vybudován nový tobogan a whirlpool. Toto vylepšení by mělo stát 10 milionů korun. Ve srovnání s investicí do bazénu ve Svitavách, kde rekonstrukce překročí 150 milionů korun, je to částka znatelně nižší. „Do bazénu se chystáme investovat i v následujících letech," poznamenal starosta Poličky.

S rozpočtem je starosta spokojen, přesto mu jedna věc v současnosti chybí. „Na výkup pozemků, máme milion korun a já bych si představoval pětkrát více. Pokud to bude možné, tak tuto kapitolu posílíme, ale nechtěl jsem nic škrtat," sdělil Martinů.

Tato myšlenka není nereálná, neboť v Poličce ladí rozpočet střízlivě. Vše mohou vylepšit dotace nebo lepší výběr daní.