„Tolik dětí se v jednom měsíci nenarodilo za posledních dvacet pět let. Oproti srovnatelnému období minulého roku je to nárůst o sto čtyřicet procent. Přitom republikový průměr činí zhruba sto pět procent,“ uvedl Adrián Nemšovský, mluvčí nemocnice v Litomyšli.

Více než polovina novorozenců pochází ze vzdálenějších míst jako je Bystřice nad Pernštejnem.