Je to velmi náročná a zdlouhavá práce, neboť se některé prvky vůbec nezachovaly, jiné jsou v kritickém stavu. A tak musí restaurátoři studovat prameny, shání dobové komponenty. Probíhá také jednání s památkáři a dokumentace pro příští generace…

Alespoň trochu do kuchyně restaurátorů mohou zájemci nahlédnout díky dokumentu, který vznikl za přispění Euroregionu Glacensis jako součást česko-polského projektu Společné dědictví – jeden cíl. Dokument je k vidění i na Facebooku Městského muzea a galerie Svitavy.

Pokud se rekonstrukce betléma svitavských betlémářů z 19. a počátku 20. století podaří, bude to prý zázrak.