Hotovo by mělo být do konce června. Na rekonstrukci naváže položení nového asfaltového povrchu komunikace a úprava ostatních ploch dotčených stavbou. Předpokládaný termín dokončení je stanoven na konec září.

Po dobu stavby bude provoz na místní komunikaci přerušen ve směru od mateřské školky. Ve zbývající části bude omezení probíhat formou částečné uzavírky komunikace v návaznosti na průběh prací.