„Samozřejmě zde byly problémy s uzavírkami těchto ulic a docházelo k omezení provozu, bylo to nepříjemné, ale nutné," dodal vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš. 
 

Na základě spolupráce města Svitavy a Pardubického kraje se na začátku letošního roku podařilo dohodnout na realizaci kompletní rekonstrukce povrchů komunikace na ulicích Pražská a Sokolovská. Celkové rekonstrukci předcházely nutné opravy vodovodních a kanalizačních řadů, se kterými se od prvopočátku neslo časově náročné zajišťování potřebných povolení a zpracování projektových dokumentací.

Předcházející práce jsou již dokončené a od začátku října stavební společnost pracuje na závěrečné
a kompletní rekonstrukci povrchu silnice začínající 
u železničního přejezdu po křižovatku s ulicí Dostojevského. „Tento úsek by měl být i z hlediska klimatických podmínek konstrukčně dokončený ještě v letošním roce, a to do konce listopadu," dodal Marek Antoš. 
„Jsme rádi, že Pardubický kraj tuto investici odsouhlasil, čítá zhruba dvacet milionů korun, což není málo. Město do této rekonstrukce vložilo pět milionů, uvedl místostarosta Svitav Pavel Čížek.

Kompletní obnova povrchů je již v plném proudu a v příštím roce, jakmile to klimatické podmínky dovolí, bude stavební firma pokračovat s opravami na ulici Pražská, a to až po silniční přechod ke gymnáziu na ulici Sokolovská. 
 

V rámci rekonstrukce povrchů se bohužel budou muset obyvatelé i návštěvníci města vyrovnat s postupnou uzavírkou opravovaných ulic a s vyšším omezením provozu, než 
tomu bylo u předchozích oprav vodovodů a kanalizací, kde byl nepříznivý stav ještě umocněný vysokým počtem projíždějících automobilů a také jejich řidiči, kteří mnohdy nerespektovali světelnou signalizaci 
a omezení rychlosti.
 

„Výhody vidíme v tom, že až se opravy dokončí, bude komunikace na dlouhé roky v pořádku, a to občané jistě ocení," doplnil vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš. 
 

Kompletní opravy by měly být dokončené v červnu. Zda bude možné tento termín zkrátit, rozhodne především průběh nadcházejícího zimního období.
 

Tím však práce nekončí. Plynule se po rekonstrukci silnic přejde ke zbudování manipulačních ploch, které zde tak zajistí bezpečné parkování v doposud kritických částech města. Týká se to především pravé části krajnice při výjezdu ze Svitav a mateřské školky. „Vše by mělo být dokončené 
v červenci," dodal Marek Antoš.