„Celkové náklady činí 2,5 milionu korun. Půl milionu korun jde z rozpočtu města Poličky a dva miliony jsou dotace z Ministerstva zemědělství,“ sdělila mluvčí města Naděžda Šauerová.

Stavební práce zahrnují celkovou rekonstrukci základních objektů rybníku, jako je vypouštěcí zařízení a bezpečnostní přeliv. Nově bude odtok vody napojený na koryto pod hrází. Zároveň je zpevněná a opravená i hráz.

„Stavební úpravy zlepší bezpečnost vodního díla i silnice na hrázi. Dojde také ke zkvalitnění protipovodňové ochrany údolí pod rybníkem,“ dodala Šauerová. Důležité je podle vedení Poličky i zvýšení zadržení kapacity dešťové vody o pět tisíc kubíků.