Jeho příprava začala minulý rok na podzim a ještě tento měsíc by měl podle plánu skončit. Veškeré práce včetně přístrojového vybavení hradí dodavatelská firma. Město se totiž po dobrých zkušenostech z minulosti rozhodlo znovu využít metodu EPC.

Město nic neplatilo

Při té dodavatel zakázky, v tomto případu externí firma, zpočátku projekt financuje. Zadavatel, tedy město, pak částku splácí po určitou dobu z úspor po rekonstrukci.

„Veškeré náklady se musí zaplatit ze vzniklých úspor, které akce vygeneruje. Takže z toho, co ušetříme na energii, plynu a vodě, se zaplatí celý projekt. Pokud by se náhodou nevygenerovaly úspory, tak by to ta firma hradila z vlastních prostředků, protože za to ručí," upřesnila Viera Mazalová z odboru majetku města a komunálního hospodářství. Město bude firmě platit příštích deset let. Práce se prováděly na celkem pěti budovách a stály více než jedenáct milionů korun. Například na základních školách v ulicích Československé armády, Kostelní náměstí a Palackého bylo v rámci kontraktu proinvestováno takřka osm milionů korun.

Úpravami zde prošly hlavně plynové kotelny, svítidla a baterie umyvadel. V ZŠ Palackého byl navíc nainstalován i speciální IRC systém pro místní regulaci vytápění prostor.

Ušetří tisíce kWh

„Díky tomuto systému se dá nastavit teplota v každé vytápěné místnosti ve škole podle toho, zda se právě využívá. Úspora v této budově jenom na elektřině by měla ročně být více než deset tisíc kWh," dodala Viera Mazalová. Krom úspor na energiích město ušetří i za nákladné rekonstrukce kotelen.

Pracovalo se i na místním zámku a v budově Sociálních služeb města Moravská Třebová. Projekt zahrnoval více objektů z toho důvodu, že je u nich předpoklad větších úspor, tedy i návratnosti investic a případný zisk pro dodavatelskou firmu. Akci předcházelo pečlivé výběrové řízení. V první fázi vytipovali objekty ve městě, které by se daly do projektu zahrnout. Ve druhé se přihlásilo celkem pět firem, z nichž se nakonec vybral vítěz. Ten pak získal již zmíněný desetiletý kontrakt. „Při jednáních se nabídky upravovaly, aby byly podmínky pro město co nejlepší. Firmy musely zvážit, zda jsou schopny a ochotny to za daných podmínek provést," dodala k pracnému výběru vítěze Viera Mazalová.

Vše si již vyzkoušeli

Podobný způsob financování si v Moravské Třebové už v minulosti vyzkoušeli. Takto zde totiž v roce 2012 rekonstruovali i veřejné osvětlení.

„Byli jsme první v republice a výsledky jsme prezentovali na seminářích a konferencích. Tento projekt stále generuje úspory v řádech desítek tisíc," uvedl starosta Miloš Izák. Celkové výsledky současného projektu budou známy až za delší dobu, analyzují se totiž zpětně za celý rok. Přesto se pravděpodobně nebude jednat o malou částku.

Místostarosta Pavel Brettschneider odhadl, že jenom na rekonstrukci veřejného osvětlení město ušetřilo až jeden a půl milionu korun.

V současné době jsou rekonstrukce na čtyřech budovách z pěti hotové a čeká se pouze na předání prací na ZŠ Palackého, kde se musí doinstalovat jeden z kotlů. Práce na projektu by se tak neměly protáhnout oproti původnímu plánu a město začne splácet požadovanou částku.

Co je to EPC ?
Název je zkratkou z anglického názvu Energy Performance Contracting. Jedná se o specifický způsob řešení rekonstrukce energetických systémů v budovách. Základním principem je, že dodavateli se práce a vybavení splácí z toho, co zadavatel ušetří za platbu energií. Nejprve tedy proběhne rekonstrukce a až potom firma dostává každé splatné období dohodnutou částku po dobu kontraktu. Smlouva se uzavírá na tolik let, kolik je potřeba pro splácení nákladů na úsporná opatření. Finanční i technické riziko nese dodavatelská firma.

V případě Moravské Třebové město bude firmě splácet částku odvozenou z úspor po dohodnutou dobu. Tato metoda je pro město výhodná, protože nemuselo dávat na práce žádné finance a z ušetřených peněz se s firmou podělí ve smluvně daném podílu.

Práce probíhaly na místním zámku, budově Sociálních služeb města Moravská Třebová a ZŠ Československé armády 179, Kostelní náměstí 21 a Palackého 1351. Celková doba kontraktu je deset let, práce na rekonstrukci budov stály více než jedenáct milionů korun. Firma také přebrala veškeré právní závazky. Obecně se dá říci, že čím více se měsíčně ušetří, tím větší bude mít zisk.

Ve městě tento způsob v minulosti již využili při rekonstrukci veřejného osvětlení v roce 2012. Projekt městu ušetřil podle odhadů jeden a půl milionu korun. Město se také stalo jedním z průkopníků této metody v České republice. O své poznatky se pak zastupitelé podělili na seminářích a konferencích.