Společně se chtějí bránit odchodu lékařů z nemocnic. Vzešla ze společného jednání zástupců krajů, ředitelů nemocnic a odborářů. „Náš požadavek je poměrně jasný – aby vláda konečně narovnala situaci v našem zdravotnictví, ukáznila zdravotní pojišťovny a navýšila platby za státní pojištěnce, které jsou v této chvíli skutečně tristní,“ konstatoval vedoucí Lékařského odborového klubu Pardubické krajské nemocnice Tomáš Gottvald. Vláda si podle odborářů musí uvědomit, že současný systém financování povede k horší dostupnosti zdravotní péče.

„Mám pro tyto požadavky pochopení a rád bych jim sám vyhověl. Bohužel, finanční možnosti nemocnice to absolutně vylučují,“ reagoval ředitel Pardubické krajské nemocnice Josef Šimurda.

V této chvíli by měla mít podepsané výpovědi v pardubické nemocnici dobrá polovina lékařů.

„Jde o předběžně podepsané výpovědi. Přesná čísla zatím nemohu prozradit, ale jde o více jak sto lékařů ze všech oddělení nemocnice. Nejvíce by se to týkalo například anesteziologů. Pokud by skutečně odešli všichni, kteří výpověď podali, zůstal by na oddělení ARO pouze samotný primář. Výpovědi jsou ale zatím pouze podepsané, s jejich odesláním dosud vyčkáváme. Klíčovým datem by měl být sedmnáctý prosinec, kdy by mělo dojít k jejich předání advokátní kanceláři, která nás bude zastupovat při jednání s nemocnicemi. V Pardubicích hrozí odchod až poloviny lékařů, v ostatních nemocnicích v kraji by se toto číslo mělo pohybovat kolem třiceti až čtyřiceti procent,“ uvedl Tomáš Gottvald.

„Jak budeme na situaci reagovat? To zatím nemohu předjímat. Čísla se definitivně dozvíme až po novém roce a teprve potom na situaci můžeme nějak reagovat. Kdyby ale výpověď skutečně podali všichni anesteziologové, paralyzuje to chod celé nemocice,“ prohlásil ředitel pardubické nemocnice.

„U nás se hovoří až o pětadvaceti lékařích, což je kolem třiceti procent stavu,“ doplnil ředitel svitavské nemocnice Pavel Havíř.

„Situaci nepodceňujeme a snažíme se připravit na možné krizové scénáře. Zatím ale pracujeme normálně, první čísla týkající se odchodů budeme znát až v půlce prosince,“ prozradil Havíř.

I svitavská nemocnice podporuje systémové změny, po kterých volají odboráři.

„Chceme tu stabilní tým spokojených lékařů, nemocnice ale na naplnění jejich požadavků nemá žádné reálné zdroje,“ vyjádřil se Havíř.

„Snažili jsme se lékařům vyjít maximálně vstříc a v případě hromadných odchodů uděláme vše, aby nemocnice zůstala v provozu. Skokové navýšení plateb ale nemáme z čeho hradit. Hovoříme tu o částkách kolem stovky milionů korun. V této chvíli nemám ani zprávy, jak budou na situaci reagovat zdravotní pojišťovny,“ sdělil Šimurda.

Pokud by se naplnily skutečně ty nejčernější vize, jen pardubickou nemocnici by mohlo po novém roce opustit přes sto lékařů a chod nemocnice by se dostal do značných obtíží.

„Teoreticky by to tak mohlo opravdu dopadnout. My ale pevně věříme tomu, že ministerstvo bude schopno se problémem zabývat a nabídnout přijatelné řešení,“ uzavřel Tomáš Gottvald.

Otevřený dopis k současné situaci ve zdravotnictví v Pardubickém kraji

V Pardubicích dne 8. prosince 2010


Vážený pane ministře,
dovolujeme si Vás informovat, že akce „Děkujeme, odcházíme“ má v Pardubickém kraji masovou podporu lékařů ve všech pěti akutních nemocnicích. Lékaři považují svou stávající situaci a zejména její neřešení za nadále neudržitelné a hodlají svůj protest vyjádřený podáním výpovědi dovést do
konce.

My, níže podepsaní představitelé Pardubického kraje, města Pardubic a ředitelé nemocnic Pardubického kraje, považujeme požadavky lékařů za oprávněné a vyzýváme Vás k urychlenému řešení tohoto problému. Protest není řešitelný z hlediska zřizovatele krajských nemocnic ani vedení
jednotlivých nemocnic. Problém tohoto rozměru je možné řešit pouze na úrovni vlády a ministerstva.

Vážený pane ministře, dovolujeme si Vás upozornit, že pokud nedojde k jednání s lékaři a dojde ke skutečnému podání výpovědi, nejsme schopni zajistit akutní ani neakutní zdravotnickou péči v Pardubickém kraji.

Proto Vás znovu ještě jednou zdvořile žádáme o urychlené řešení nastalé situace.

S úctou

Mgr. Radko Martínek v. r. ,hejtman Pardubického kraje

MUDr. Štěpánka Fraňková v. r. ,primátorka města Pardubic

Mgr. Markéta Tauberová v. r. , radní zodpovědná za zdravotnictví

Ing. Josef Šimurda v. r. , ředitel Pardubické krajské nemocnice, a.s.

MUDr. Pavel Havíř v. r. , ředitel Svitavské nemocnice, a.s.

MUDr. Tomáš Vondráček v.r. , ředitel Chrudimské nemocnice, a.s.

MUDr. Libor Vylíčil v.r. , ředitel Litomyšlské nemocnice, a.s.

MUDr. Josef Hájek v. r. ,Orlickoústecká nemocnice, a.s.