Po dvanácti letech v jejím čele, kdy, jak sám řekl, s celým kolektivem vytáhli nemocnici na slušnou úroveň, se rozhodl vzdát se postu ředitele. Oficiálně to před novináři oznámil ve středu odpoledne.

K tomu, aby opustil ředitelské křeslo, ho vedly ryze osobní důvody. „Objevily se osobní útoky na moji osobu hlavně v Litomyšli a poté to kolovalo také po internetu. První kolo útoků  proběhlo na podzim minulého roku, kdy mi bylo vyčítáno, že jsem nezajistil lékaře na dětském oddělení. Druhá vlna útoků se pak objevila v souvislosti se změnou vedení gynekologického oddělení," přiblížil své pohnutky odstupující ředitel nemocnice Libor Vylíčil.

 „Končím k 28. únoru. Dále záleží na tom, kdy mě valná hromada odvolá z čela představenstva. Ale co mám informaci, tak by to mohlo být také k 28. únoru," upřesnil odstupující ředitel.

Jako lékař zůstává

S nemocnicí se ale neloučí úplně. Stále zůstane v pozici vedoucího gynekologického oddělení tak, aby byl jeho chod personálně zajištěn a oddělení zůstalo zachováno. „To znamená, abychom prováděli operativu, jednodenní gynekologickou chirurgii, hospitalizaci, a to minimálně do doby, než se spojená nemocnice rozhodne, jakým způsobem se bude dál řešit zdravotní péče ve všech pěti nemocnicích," upozornil Libor Vylíčil.

Snažil se tak rozptýlit obavy veřejnosti, že po nedávném odchodu Haralda Čadílka gynekologii postihne stejný osud jako v loňském roce porodnici a dětské oddělení.

„Personálně vyhovujeme. Máme domluveno s pojišťovnou, že pokud nemocnice prokáže personální vybavení gynekologického oddělení, tak nebude odsmlouvávat lůžkovou péči," doplnil Libor Vylíčil. Ta je v současnosti v rozsahu dvaceti lůžek.

Není se za co stydět

Jako ředitel Litomyšlské nemocnice Libor Vylíčil působil dvanáct let. S tím, jak nemocnice vedl, je spokojený. Nic na tom zřejmě nemění ani silné negativní reakce proti jeho osobě. „Za námi je vidět hromada práce. Když jsem nastupoval, nemocnice potřebovala investice. Kdyby nebyly, tak by nemocnice hygienicky neprošla. Byla by tady lepší LDN, nebo by byla zrušená. Myslím si, že se můžu dívat všem lidem rovně do očí. Ale nebudu komunikovat s lidmi, kteří mě osočují," prohlásil ředitel nemocnice.

Situace kolem nemocnice  je v poslední době poměrně vyhrocená. Převládá totiž nervozita ohledně plánované fúze nemocnic. Ale podle ředitele Vylíčila je právě fúze možnost, jak se udržet na trhu.

Jak to bude dál

Představenstvu nemocnice byl nedávno předložený ideový záměr, který se snaží o zefektivnění provozu tak, aby se nemocnice dostala z ekonomických problémů. Kumulovaná ztráta totiž činí 37,5 milionu korun. Snahou je centralizovat veškerou akutní lůžkovou péči do areálu nemocnice, tedy včetně LDN. „Klára, která je na lukrativním místě, by se mohla prodat a peníze by se mohly použít na nutné rekonstrukce v areálu nemocnice," uvedl Libor Vylíčil.

Jméno nového ředitele nemocnice zatím není známé. „Za sebe jsem nominoval Věroslava Valentu. Je to funkce na dobu určitou do konce června,  než proběhne fúze," doplnil Libor Vylíčil.