Je nezbytné při prodeji nemovité věci nechat vyhotovit a správci daně předložit znalecký posudek?
Jedním z hlavních cílů nové právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí je snížení administrativy a výdajů poplatníků. Zejména v případech nejběžněji převáděných nemovitých věcí výslovně uvedených v § 15 zákonného opatření Senátu (např. byty, garáže, rodinné domky, chaty apod.), nebude nezbytné pro účely stanovení základu daně předkládat znalecký posudek o ceně nemovité věci. Poplatník si může v těchto případech zvolit ocenění tzv. směrnou hodnotou a v přílohách daňového přiznání uvést údaje, na základě kterých správce daně směrnou hodnotu vypočte.


Pokud bude nezbytné pro daňové účely vyhotovit znalecký posudek o ceně nemovité věci, bude možné si o tento výdaj snížit základ daně?
Pro případy, kdy je pro účely stanovení daně vyžadován znalecký posudek o zjištěné ceně nemovité věci podle příslušného oceňovacího předpisu, tj. kdy znalecký posudek je vyžadovanou přílohou daňového přiznání, je poplatníkovi umožněno snížit základ daně o tzv. uznatelný výdaj (tj. odměna a náklady prokazatelně zaplacené znalci za vypracování znaleckého posudku). Tento daňově uznatelný výdaj však poplatník musí uplatnit v daňovém přiznání.

ANNA PORŠOVÁ, ředitelka pobočky realitní kanceláře Evropa Litomyšl