„Cena vodného byla na jednání zájmového sdružení právnických osob Skupinový vodovod Moravská Třebová odsouhlasena ve výši dvacet osm korun,“ uvedl starosta Josef Ošťádal.

Lidé, kteří odebírají pitnou vodu z veřejného vodovodu a vypouštějí odpadní vody do kanalizace, zaplatí za kubík celkem padesát šest korun. Vloni platili 49,90 korun. „Průměrná čtyřčlenná rodina zaplatí za vodné a stočné v roce 2009 asi o devět set korun více než dosud,“ sdělil ekonomický ředitel společnosti VHOS Jan Šimon.

Úpravou nájemného v ceně stočného získá Moravská Třebová více než deset milionů korun, tedy o jeden milion tři sta tisíc korun více než vloni.

„Finanční zdroje použijeme na úhradu části nákladů projektu Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova, Anenského Údolí a modernizace čistírny odpadních vod. V současné době máme dokumentaci pro stavební povolení. Výběrové řízení na dodavatele zahájíme v květnu. Samotné práce začnou v září,“ dodal starosta Ošťádal.

Rozpočet projektu je tři sta devadesát dva milionů korun. Radní požádali o dotaci Evropskou unii. „Z evropských fondů máme přislíbeno 235 milionů korun a ze státního rozpočtu čtrnáct milionů. Jednáme také o poskytnutí půjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši asi dvacet osm milionů korun. Město investuje z vlastních zdrojů sto patnáct milionů,“ uzavřel Josef Ošťádal.

Mezi městy existují cenové rozdíly. V Poličce lidé oproti současným 54,80 korun za kubík zaplatí asi o šest korun více. Obyvatelé Svitav dají ze svého rodinného rozpočtu skoro o pět procent více než v minulém roce. Kubík vody je bude stát 51,86 korun. Zdražení čeká také Březovské. Zatím platí 32 korun za kubík, ale po rekonstrukci čistírny vydají 50 korun.

(ik, ph)