Kulturní památka je v dezolátním stavu, vybavení poškozené nebo rozkradené a navíc je budova v majetku římskokatolické církve.

Chybí miliony

„Vlastník nemá pro kostel využití. Je opravován zhruba od roku 1995 za pomoci státních dotací. Jedná se o nemalé prostředky, ale církev nemá dostatek svých vlastních prostředků na podíly, které musí plnit," řekla Blanka Žouželková z městského úřadu, která má na starosti památkovou péči.

Neznamená to tedy, že by se o kostel nikdo nestaral. Pomoci se snaží město a postoj církve je vstřícný. Bohužel však náklady na opravy budovy a restaurování mobiliáře jsou vyčísleny na desítky milionů korun, které chybí v kase církve i Moravské Třebové. „Stavba je nyní zabezpečená, odvodněná, staticky zajištěná. Je opravována střecha, která již není v havarijním stavu. Špatně je na tom mobiliář, neboť v památce je velice aktivní červotoč," popsala stav kostela Blanka Žouželková. Problém s dřevokazným hmyzem by měl být už minulostí. Zásah deratizátorů, který stál padesát tisíc korun, by měl památku červotoče zbavit nadobro.

Vyřešit další problémy však nebude tak jednoduché a hlavně levné. Hlavní však je , že bylo zabráněno zhroucení stěny kostela. V letech 1996 až 2003 byla také zrestaurována renesanční nástěnná výmalba rámující oltář svatého Josefa. Zbývá tak dokončit restaurování maleb kleneb lodí s dekorem z přelomu století.

Mobiliář

Hlavní oltář Kalvárie je v současné době rozebraný, dřevořezby byly zrestaurovány v roce 1994 a umístěny ve františkánském klášteře. Zbylé části jsou v kostele a ukazují, jak se na nich podepsala vlhkost, plíseň a dřevokazný hmyz. Kazatelna se schůdky a baldachýn jsou uvolněné od zdiva a hrozí jejich destrukce. V žalostném stavu jsou i obrazy křížové cesty.

Další využití

Při debatách o kostele nepanuje optimistická nálada. „Církev se nestará o žádné kostely ve městě. V době restitucí je to pro mě těžko stravitelné. Pokud jej převedeme na město, tak na sebe ušijeme velký bič," řekl místostarosta města Václav Mačát. Podobně mluví i pracovnice úřadu. „Peníze z restitucí skončí na arcibiskupství a farnosti nic nedostanou. Je to systémová chyba," dodala Blanka Žouželková.

Vedení Moravské Třebové však vede další jednání o bezplatném převedení památky na město a zároveň hledá pro stavbu využití. Prozatím se brání zubu času a také zlodějům. Shoda panuje na tom, že je v zájmu všech zainteresovaných stran jednu z nejcennějších staveb zachránit pro další generace.