Opoziční Piráti na lednovém zastupitelstvu vyjádřili podezření, že při realizaci stavby došlo k podvodu.

Beton měl zajistit bezpečnost

Vedení města i společnost Hikele jako zhotovitel stavby pochybení odmítají. Firma Piráty zpochybňovanou betonovou plochu, na které následně vyrostly šatny, vysvětluje nutností zajistit u tělocvičny bezpečnost.

Zastupitelé si vysvětlení radních vyslechli o den dříve na uzavřeném setkání. „Seminář měl jasný cíl, vyvrátit všechna obvinění a lživá tvrzení, která byla uvedena v mediálních výstupech Pirátů,“ řekl starosta David Šimek (Sdružení pro město Svitavy). 

Podezření, že při realizaci zakázky došlo ze strany radnice nebo zhotovitele, svitavské společnosti Hikele, k pochybení, starosta krok za krokem s odkazem na konkrétní dokumenty zastupitelům přesvědčivě vysvětlil. Odpovědi radnice většina z nich přijala.

Nová centrální tělocvična ve Svitavách den před slavnostním otevřením. Prozatím bez šaten, pouze se základovou deskou.
Piráti nepochodili ani u hejtmana. Zastupitelé budou jednat za zavřenými dveřmi

„Po tříhodinové diskuzi byla atmosféra dosti hustá. Většina zastupitelů se cítila jednáním Pirátů poškozena a upozorňovala na nutnou nápravu a omluvu. Měl jsem pocit, že břehy mezi koalicí a opozicí se od sebe ještě více vzdálily,“ přiblížil průběh semináře starosta.

„Nabídl jsem smířlivou ruku. Mým cílem je, abychom společně rozvíjeli město, a ne se neustále hádali, uráželi a osočovali,“ řekl David Šimek.

Koaliční zastupitelé smírné řešení vyhrocené rozepře přivítali. A s nutností zlepšit vzájemnou komunikaci souhlasili podle starosty rovněž Piráti. „Asi jsem naivní, ale měl jsem pocit, že jsme se opravdu dohodli a začala nová éra vzájemné spolupráce,“ dodal Šimek.

Vysvětlení radnice opozici nestačí

Navazující tisková konference Pirátů však ukázala, že vysvětlení radnice opozičním zastupitelům nestačí. Nadále trvají na tom, že stavba šaten byla zahájena čtyři měsíce před podepsáním smlouvy a vydáním stavebního povolení. 

Podivují se i nad tím, že práce provedené v letních měsících roku 2017 byly firmě proplaceny až v prosinci. Dále poukazují na údajné nesrovnalosti ve stavebním deníku a přeložku nadzemního hydrantu, která byla hotová před otevřením centrální tělocvičny. 

Jak bude opozice postupovat, není zřejmé. „Čekáme na vypracování právního posouzení uvedených záležitostí,“ sdělil Vojtěch Fadrný (Piráti).

„Po tiskové konferenci Pirátů váhám, zda podání ruky bylo od pirátských kolegů upřímné. Čas asi ukáže,“ reagoval na vyjádření Pirátů starosta David Šimek.

Na semináři pro zastupitele se k průběhu prací vyjádřil i zástupce zhotovitelské firmy Jan Hikele. „Naše společnost řádně provedla veškeré práce související se stavbou tělocvičny Šapitó a šaten. V žádném případě jsme neporušili žádnou smlouvu o dílo,“ uvedla pro Deník tisková mluvčí Hana Hikelová.

Starosta se firmě omluvil

Firma při stavbě postupovala podle projektů a pokynů zadavatele a stavebního dozoru. „Všechny práce byly zapsané ve stavebním deníku. Při realizaci úpravy vstupní části tělocvičny byly práce městem pozastaveny,“ popisovala Hana Hikelová. 

Ve chvíli, kdy se práce zastavily, byla už hotová výztuž s nadzemními trny a svařovaná síť. „Posun předání stavby centrální tělocvičny nebyl možný, penále za každý den zdržení činilo 56 500 korun,“ upozornila mluvčí a pokračovala: 

„Bezpečnostně ale situace byla neúnosná a riziko, že se u tělocvičny někdo může zranit, bylo obrovské. Proto se bratr rozhodl tuto část zakonzervovat. A na stavbu dodal beton zhruba za 38 tisíc.“

Starosta se společnosti Hikele za město omluvil. „Do politických šarvátek byla nešťastným způsobem vnesena zhotovitelská firma, které politické boje mohly způsobit poškození. Je škoda, když je firma, která umí odvést kvalitní práci, vtahována do takovýchto záležitostí,“ prohlásil David Šimek.

Nová centrální tělocvična ve Svitavách den před slavnostním otevřením. Prozatím bez šaten, pouze se základovou deskou.
Stavbu šaten považují opoziční Piráti za podvod