Někteří nezaměstnaní, kteří pobírají sociální dávky, budou muset odpracovat měsíčně dvacet hodin pro město. „Jde o lidi bez práce, kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání více než půl roku,“ uvedl místostarosta Miloš Izák. Pokud budou chtít dostat celou částku sociální dávky, musí prokázat, že odpracovali zmíněný počet hodin. „Nemusí to být nutně pro naše město,“ dodal Izák. Pokud nepředloží doklad o odpracování hodin, zkrátí se jim sociální dávka o tisíc korun. „V našem městě se to bude týkat několika desítek lidí,“ odhadl Miloš Izák. Zajistí pro ně práce, jako je úklid veřejných prostranství a podobné činnosti. (ap)