Sedlák, který jako jediný uspěl na pirátské kandidátce v podzimních komunálních volbách a při vyjednávání o nové radniční koalici získal místo v radě, pobíral až do loňského roku od města finanční podporu. Jako provozovatel hudebního klubu Duku Duku dostával 100 tisíc ročně na pořádání koncertů.

„Od roku 2007 do roku 2017 činily uhrazené faktury celkem 1.361.598 korun. Podpora byla po celou dobu poskytována z rozpočtu kulturních služeb města,“ potvrdila vedoucí finančního odboru Dana Buriánková.         

Prozatím poslední stotisícovou částku vyplatily kulturní služby Martinu Sedlákovi na konci roku 2017. „Platba byla v souladu s usnesením zastupitelstva města, kterým byl schválen rozpočet. Jednalo se o obvyklou částku, kterou příspěvková organizace se souhlasem zřizovatele a v součinnosti s ním podporovala jedinečné kulturní zařízení ve městě,“ vysvětluje Dana Buriánková.

Jak to bude s finanční podporou za loňský rok není jasné. Ředitelka kulturních služeb Hana Horská fakturu, která jí v polovině prosince přistála na stole, uhradit odmítla. „Vzhledem k tomu, že na kulturních službách neexistuje žádná smlouva, která by byla s klubem uzavřena, ani bývalý ředitel František Žáček žádnou neuzavřel, nebyli jsme oprávněni částku vyplatit,“ vysvětluje ředitelka.

Martin Sedlák finanční podporu od města za střet zájmů nepovažuje a příspěvku pro soukromý klub se ani jako radní vzdát nechce. Na dotaz, zda bude o podporu usilovat i nadále, odpovídá ano. „Budu usilovat o to, aby koncerty v Moravské Třebové zůstaly zachovány. Hudební klub Duku Duku je unikátní prostor, který je profesionálně vybavený a svým standardem odpovídá mnohem větším městům,“ vysvětluje Martin Sedlák.

Moravská Třebová podle něj žádným podobným zařízením nedisponuje. „Byla by velká ztráta pro město o tuto kulturu přijít. Řada měst v okolí už tuto možnost ztratila a my se určitě nechceme zařadit mezi ně. Bylo to i součástí našeho pirátského programu a celá koalice to podporuje,“ tvrdí radní.

„Za střet zájmů to nepovažuji, protože to s mou pozicí radního nijak nesouvisí. Možná by se o tom dalo hovořit, kdyby tato podpora vznikla až s mým zvolením,“ domnívá se Martin Sedlák. A pokračuje: „Podporu pro klub jsem nezískal já, ale zakládající majitelé klubu, a je spojena právě s klubem a nikoli s osobou provozovatele.“ Faktury, předkládané jako roční vyúčtování, však nejsou vystaveny na klub Duku Duku, ale přímo na Martina Sedláka.               

To, že finanční podpora byla vyplácena bez smlouvy nebo konkrétního usnesení zastupitelstva, jen na základě ústní dohody, je poněkud nestandardní. S majitelem klubu Vladimírem Moravcem ji uzavřelo někdejší vedení města už v roce 2007. „Byla to gentlemanská dohoda, vzájemně výhodná záležitost, protože pan Moravec se recipročně choval vůči městu vstřícně,“ potvrdil tehdejší místostarosta Miloš Izák (ČSSD).             

Současná rada města se k tomu, na základě jakých dokumentů byly finanční prostředky každoročně vypláceny, jestli byla radnímu Sedlákovi faktura za loňský rok proplacena nebo zda podporu nevnímá jako střet zájmů, odmítla vyjádřit. „Další komentáře k tématu v tuto chvíli nejsou potřeba,“ uvedl na opakovaný dotaz Deníku mluvčí města Václav Dokoupil.

Starosta Tomáš Kolkop (Srdcem Třebováci) pouze sdělil, že způsob poskytování dotace klubu Duku Duku považuje za odpovědnost předchozí rady města. „V roce 2019 položka směřující na podporu konkrétního subjektu nebude součástí návrhu rozpočtu. Bude postupováno tak, aby si o podporu mohl standardně požádat jakýkoliv subjekt, který zajišťuje kulturní program na území města,“ slibuje starosta.

Piráti se v Moravské Třebové před volbami profilovali jako strana, která narovná radnici. Martin Sedlák má dokonce jako radní transparentnost ve své gesci. Otevřenost radnice si nová koalice vytkla jako jednu z hlavních priorit povolební spolupráce.

Zakotvena je i v koaliční smlouvě, kterou podepsalo všech jedenáct zastupitelů spolupracujících stran a sdružení. „Smluvní strany budou po celé volební období uplatňovat politiku otevřenosti vůči sdělovacím prostředkům a všem občanům města Moravská Třebová,“ píše se v dokumentu.

Předvolebním slibům Pirátů o transparentnosti však příliš nenasvědčuje ani skutečnost, že radní Martin Sedlák, jako jediný z veřejných funkcionářů města, nepodal oznámení do registru majetkových oznámení, které je ze zákona povinné. Měsíční lhůta pro podání přitom vypršela už začátkem prosince loňského roku.

„Za nepodání oznámení ve stanovené lhůtě, případně uvedení nepřesných, neúplných či nepravdivých údajů v oznámení, hrozí veřejnému funkcionáři pokuta od 1 000 do 50 tisíc korun,“ upozorňuje Lucie Machálková z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.

Povinnost podat nebo doplnit oznámení nezaniká ani uložením správního trestu. Případy veřejných funkcionářů, kteří ve lhůtě nepodali oznámení, postupuje ministerstvo spravedlnosti přestupkovým orgánům.