Město v těchto osadách postupně opravuje cesty. V současné době radní připravují projekt na opravu místních komunikací ve Stříteži. „Osadní výbor Stříteže projevil zájem, jestli bychom na opravu komunikací nezískali dotaci od místní akční skupiny Sdružení pro rozvoj Poličska. V současné době jsme proto zadali zpracování projektu,“ vysvětlila Marie Kučerová, místostarostka Poličky. Předběžný rozpočet počítá s částkou sedm set tisíc korun. „Pokud náš projekt výběrová komise vybere a podaří se nám získat dotaci, pak bychom z městského rozpočtu doplatili deset procent z celkových nákladů,“ dodala Marie Kučerová. Opravu cest radní plánují na příští rok.