Ve skutečnosti však obrat k lepšímu nastal jen někde.

Cestující se stále potýkají s komplikacemi. Bezproblémová není cesta z Rohozné do Poličky a zpět. Cestující musí přesedat. Propojené spoje však na sebe nečekají a vzájemná zpoždění ignorují. „V případě některých spojů je na přestup velice málo času. Pokud se autobus jen trochu zpozdí, mají cestující velký problém. Za celou dobu mého dojíždění jsem zažila pouze jednou, že na sebe autobusy navzájem počkaly,“ upozorňuje na nedostatky v dopravě Dana Báčová z Rohozné.

Někde jsou lidé spokojení, jinde pořád nadávají. V Březinkách se lepších spojů dočkali. „Našim připomínkám vyhověli asi z osmdesáti procent. Byli jsme mile překvapeni. S tak  kladnou odezvou jsme ani nepočítali,“ říká starostka Ivana Vykydalová. Některé problémy s dopravou ale stále přetrvávají. „Tíží nás posun večerního autobusu z Jevíčka. Lidé jedoucí z odpoledních směn musí hodinu čekat, což je po osmihodinové pracovní době neúnosné,“ dodává Ivana Vykydalová.

Částečně spokojeni jsou také v Koclířově, kde byl největší problém u ranního spoje, který vozí děti do školy.  „Jeden z autobusů, který jezdí z Moravské Třebové do Svitav, jede přes Koclířov,“ říká starosta Jaromír Lenoch. Autobusový spoj doposud Koclířov pouze  míjel.  

Opožďování spojů

Svoz dětí do školy trápil také obyvatele Chotovic. Tady bylo největším problémem zpožďování ranních autobusů. Podle místostarosty Pavla Boštíka požadovali právě dodržování jízdního řádu, aby se spoje nezpožďovaly a děti se dostaly včas do školy. „Uvidíme, jestli to dodrží,“ dodal Pavel Boštík.

Problémy s ranními spoji a svozem dětí do škol řešili v Litomyšli. Podle místostarosty  Vojtěcha Stříteského budou celou problematiku vyhodnocovat až po týdnu. Uvidí, zda se změny promítly k dobrému, či špatnému. Zásadní změnou pro Litomyšl je zrušení nočního spoje s Českou Třebovou. Protože je podle Oreda spoj nevytížený,  dostala Litomyšl návrh. Pokud chce linku zachovat, musí ji platit ze svého rozpočtu. „Rada města to ale zamítla. Je vyloučené, aby na sebe města ještě ve větší míře přejímala povinnosti státu. Mrzí nás to. Protože hlavně nyní v době jarní a letní budou lidé jezdit na sportovní akce a kulturní podniky a tu linku by začali využívat,“ míní Vojtěch Stříteský.

Stále protestují

Naopak v Jaroměřicích stížnosti občanů přetrvávají. „Lidé proti jízdním řádům stále protestují, takže před definitivní červnovou verzí budeme podávat další připomínky,“ potvrzuje starosta Rostislav Grulich. Stížnosti obyvatel se týkají zejména vlakových spojů. Na  změny  prozatím čekají v Rozhraní. „Naší jedinou žádostí bylo, aby zde dopoledne zastavoval dálkový autobus z Liberce. Oredo přislíbilo, že tuto záležitost s dalším dopravcem do června vyjedná,“ vysvětluje starostka Ludmila Popelková.

Nespokojenost je i na Malé Hané. Lidé v Chornicích považují koncepci dopravy za špatnou, i když některé konkrétní připomínky, například zajíždění autobusů se zaměstnanci společnosti Mars k závodu v Chornicích, byly splněné. „Dostali jsme také náhradu, přímé propojení Chornice – Dzbel,“ říká starosta  Jiří Smékal.

(tko, dol)