Krajští radní to slíbili ve čtvrtek. O poskytnutí záruky požádala Pardubický kraj jménem svazku obcí jeho ředitelka a místostarostka Poličky Marie Tomanová.

V Pardubickém kraji dochází k postupné centralizaci záchranné služby. Samostatné zůstalo pouze výjezdové stanoviště rychlé lékařské pomoci v Poličce. „Snažíme se, abychom začlenili záchrannou službu včetně první pomoci do jednotné organizace. Tyto služby dosud od poličské nemocnice nakupujeme,“ vysvětlila krajská radní Markéta Tauberová, která zodpovídá za zdravotnictví.

Radním se ovšem toto řešení nelíbí. „Ztotožnil jsem se s tímto záměrem kraje. Dosavadní řešení nenabízelo dlouhodobou perspektivu,“ říká ředitel nemocnice v Poličce Libor Stráník. Uvědomuje si však, že každá změna přináší pochybnosti. Proto vítá, že radní vyhověli žádosti svazku obcí. Zaručili se, že se v regionu nesníží dostupnost ani kvalita péče zdravotnické záchranné služby. Slib se samozřejmě vztahuje také na službu první pomoci pro dospělé a děti.

„Pacientů se změna nedotkne. Ošetřovat je budou stejní zdravotníci jako dosud. Navíc už od loňského června je řídí operační středisko v Pardubicích,“ dodává Marek Obrtel, generální ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Ta od dubna zajistí na Poličsku záchrannou službu a první pomoc. Vlastní také vybavení záchranářů a sanitní vůz, s nímž jezdí lékař k pacientům a nehodám.

Zdravotníci přestanou pracovat pro místní nemocnici, kterou zřizuje dobrovolný svazek obcí. Zaměstná je nově krajská organizace.