Slučování oborově příbuzných škol, omezení ekonomických studijních oborů na odborných školách či zvýšení výběrovosti žáků na gymnáziích.
To vše pravděpodobně v nejbližších letech čeká střední školství v Pardubickém kraji. Krajští zastupitelé včera projednávali návrh koncepce, který je reakcí na nepříznivý demografický vývoj počtu žáků.

„Na této reformě se dlouho pracovalo. Koncepce má za cíl stabilizovat krajské školství až do roku 2018. Do té doby se totiž bude počet žáků na středních školách a učilištích snižovat,“ vysvětlil hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.

Krajští radní chtějí svou koncepcí řešit hlavní problémy, které se v posledních letech ve středním školství vyskytly. Podle Jany Pernicové, radní zodpovědné za oblast školství, je nutné více přihlédnout k potřebám trhu práce a vyhovět tak požadavkům zaměstnavatelů.
„Chceme podporovat technické vzdělání. Dále budeme řešit problematiku gymnázií, která by měla být výběrovými školami. Také chceme posílit postavení obchodních akademií. V současné době má totiž skoro každá odborná škola svůj ekonomický obor,“ uvedla Jana Pernicová.

Úspora 18 milionů!

Kvalita těchto oborů je však prý problematická a jejich absolventi jen obtížně hledají uplatnění na trhu práce.
„Ze škol je nutné udělat silné ekonomické subjekty. Pokud se nám například podaří zabezpečit výuku v budovách, které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje, můžeme předpokládat roční úsporu až 18 milionů korun,“ vysvětlila Pernicová.

Živý dokument

Krajská radní ale upozorňuje, že navrhovaný koncept rozhodně nebude dogmatický.
„Návrh změn by měl být realizován postupně v souladu se školskými a dalšími legislativními normami. Každá navrhovaná změna bude nejprve diskutována s řediteli dotčených škol, školskou radou a dalšími. Koncepce by měla být živým materiálem,“ nechala se slyšet krajská radní s tím, že radní už mají harmonogram setkání s řediteli jednotlivých škol.

Problémy s přebytkem míst na středních školách dokládá Pernicová i na konkrétních číslech. „V letošním školním roce končí devátou třídu základní školy celkem 4877 žáků. Míst v prvních ročnících středních škol je ovšem 8743,“ pravila krajská radní.

Podle hejtmana Radko Martínka je ale koncepce jen dílčím dokumentem, který kvalitu školství v České republice nespasí.
„Zavírání škol nic nevyřeší. Důležitá je politika státu – ten musí motivovat mladé lidi k tomu, aby měli děti. Jinak se bude úroveň školství snižovat a navíc nás čekají i velké hospodářské potíže. Faktem je, že úroveň našich středních a vysokých škol upadá. A ten problém může být ještě horší,“ dodal hejtman Radko Martínek.

Lukáš Dubský