Ta se měla týkat částečné transformace lékařské posádky na výjezdové základně Polička. Podle současného znění a návrhu by se už od prvního června měla změnit na „pouhou" záchranářskou posádku. Navrhuje to ředitel Zdravotnické záchranné služby Pavel Svoboda.

Tento zásah do současného složení a systému posádku si město nepřeje. „Rada města požaduje zachování stávajícího režimu, kdy je po dobu čtyřiadvaceti hodin členem posádky lékař," uvedli radní v usnesení ze svého posledního zasedání.

Nejužší vedení města si myslí, že mnohem efektivnější by bylo „realizovat předložený návrh transformace na výjezdových základnách ve městech, ve kterých jsou nemocnice poskytující akutní lůžkovou péči."

Polička už je více než deset let městem podobně jako Moravská Třebová, kde byla zrušena nemocnice a převedena na jiný typ služby.