„Pomáhají ke správnému provedení snímku, jeho lepšímu zhodnocení a eliminují tak opakované snímkování. Tím zároveň snižují radiační zátěž pacienta,“ vysvětlila Erika Hrabálková, primářka radiodiagnostického oddělení Litomyšlské nemocnice.

Klíny jsou zhotoveny z umělohmotného materiálu, který téměř neabsorbuje rentgenové záření. „Je možné je dezinfikovat a opakovaně použít,“ dodala lékařka. Oddělení má díky daru nadačního fondu také inkubátor pro ohřev kontrastní látky. „U CT vyšetření se pacientům podává kontrastní látka. Slouží k odlišení jednotlivých anatomických struktur, zobrazuje a zvýrazňuje patologii orgánů a funkční zobrazení tkání. Kontrastní látka zahřátá na tělesnou teplotu významně snižuje riziko nežádoucích událostí, jako je praskání žil. Zmenšuje i pravděpodobnost opakování vyšetření a zároveň zvyšuje komfort pacienta,“ sdělila Hrabálková.

Oba nové přístroje už na radiodiagnostickém oddělení Litomyšlské nemocnice úspěšně fungují.