Návrh znaku a vlajky schválilo zastupitelstvo obce už patnáctého března. Znak má následující podobu. „Ve stříbrno-modře kosmo děleném štítě dvě kola, nahoře červené palečné, dole stříbrné mlýnské. Znak představuje reflexi historických pečetních a razítkových znamení obou historických částí obce na historické česko-moravské hranici,“ vysvětlil Jan Tejkal, heraldik a vexilolog.

Vesnice Moravská Radiměř užívala podle otisků pečeti ze druhé poloviny osmnáctého století typář s obrazem mlýnského kola v heraldickém štítu. „Mlýnské kolo mělo šikmo orientovaná ramena či loukotě a zuby či palce po svém obvodu – z hlediska blasonu se tedy jednalo o tzv. kolo palečné. V opise pečeti je uveden její nositel: „*SIGILLVM * PAGI * RODMYHLEN. Později se Moravská Radiměř stala městečkem, ale k udělení skutečného znaku nikdy nedošlo, přestože stylizace výše popsaného pečetního obrazu Moravské Radiměře se z hlediska své podoby heraldickému znaku velmi blíží. Námět mlýnského palečného kola se však udržel na pozdějším razítku městečka Moravské Radiměře,“ uvedl Jan Tejkal.

Obec Česká Radiměř disponovala v minulosti rovněž svou vlastní pečetí, která nesla námětově zcela totožnou symboliku, avšak ve složitěji pojatém obraze.

„Otisk pečeti z první poloviny devatenáctého století ukazuje celé stavení mlýna s výrazným mlýnským kolem v popředí a s linkou odděleným opisem po obvodu pečeti: „BOHMISCHROTHMUHL GEMEIND INSIGIL“. V případě pečeti české části vesnice je tedy, na rozdíl od pečeti moravské části Radiměře, zobrazeno tzv. mokré mlýnské kolo bez zubů,“ řekl heraldik Jan Tejkal.

Vlajka obce Radiměř představuje doslovné opakování znaku: Modro-bíle kosmo dělený list se dvěma koly, bílým mlýnským v modré žerďové části a červeným palečným v bílé vlající části. Poměr šířky k délce je dva ku třem.

(rz, ik)