Starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karel Richter dekoroval zasloužilého hasiče, historika a kronikáře, který vstoupil do sboru v roce 1941. Šestaosmdesátiletý Miroslav Sobotka je v současné době jediným hasičem v Pardubickém kraji, který se tímto řádem pyšní.

Miroslav Sobotka
*13.5.1922 Litomyšl
Archivář, laický historik, propagátor hasičského hnutí
- od roku 1941 je členem Sboru dobrovolných hasičů
- zastával různé funkce i v okresním výboru a dodnes je aktivním členem výboru místní organizace
- čtyřicet let byl aktivním členem při požárech ve městě a okolí
- po celou dobu byl a je kronikářem hasičství
- zachycuje nejen události v hasičství, ale i hlavní události ve městě, stále spolupracuje s Centrem hasičského hnutí v Přibyslavi
- v celostátní soutěži kronikářů se umisťoval na 1. a 2. místě
- zpracoval kroniku o povodních a záplavách v Litomyšli a okolí, zejména rok 1997
- tyto práce a dokumenty jsou předávány do Muzea a galerie Litomyšle a do okresního archivu
- jeho činnost v hasičství je vysoce ohodnocena nejvyššími hasičskými orgány udělením různých cen a medailí
- v roce 1999 mu byla udělena Cena města Litomyšle v kategorii Za přínos litomyšlské společnosti
- bydlí v domě čp. 45

Příběh a rozhovor s oceněným mužem najdete v sobotním Svitavském deníku.