Přínos pana Rabase pro festival byl nesporný. Spojoval v sobě nejen znalosti erudovaného ekonoma, ale též múzického člověka. Vždyť vyrůstal v prostředí muzikantské rodiny; jeho dědeček Josef byl varhaníkem a kapelníkem, otec Václav docentem varhanní hry na pražské AMU a varhanním virtuosem, matka Jindřiška zase profesorkou zpěvu na pardubické konzervatoři. Byl to přímý a čestný člověk, navíc jednal a vystupoval velmi příjemně až kamarádsky. Na podzim roku 2004 se stal hejtmanem a společně s Romanem Línkem se zasloužil o podpis Smlouvy o spolupořádání festivalu Smetanova Litomyšl Pardubickým krajem.

V listopadu 2005 se stal Michal Rabas předsedou správní rady Smetanovy Litomyšle. Přestože brzy poté byl vážně nemocen, zúčastňoval se práce ve správní radě. Zasloužil se také o to, že nad festivalem přejímal v posledních třech ročnících osobní záštitu český prezident Václav Klaus.

Naposledy mezinárodní festival zahájil v roce 2006. Těšil se, že přijede i letos, nemoc mu to již nedovolila.