První výkop na stavbě rychlostní dálnice R35 je v nedohlednu. Atmosféra je napjatá. Kamiónová doprava na stávající silnici od nového roku, kdy se platí mýtné, výrazně zhoustla. Ani politici nemají jasno, kudy trasa povede. Čekají na výsledek výzkumu specializované firmy. Dvě varianty, dvě možnosti Podaří–li se dopravnímu výboru Pardubického kraje obhájit jižní variantu této silnice, tak v budoucnu spojí Litomyšl se Starým Městem.

Úsek od Opatovic po Vysoké Mýto zůstane již stabilizovaný, trasa se měnit nebude. Odborníci mohou posuzovat vliv komunikace na životní prostředí. „Oproti původnímu záměru, že by R35 pokračovala dále na sever, nastala změna. Rychlostní komunikace skončí kousek za letištěm u Starého Města. Tam silničáři vybudují mimoúrovňové křížení s další rychlostní silnicí číslo 43,“ říká předseda dopravního výboru Josef Jílek. Ke křižovatce budoucích komunikací má však výhrady starostka obce Staré Město Ludmila Lišková. Přála by si, aby se k ní stávající silnice 35 připojila.

V našem kraji stále trvá problém, kudy vést trasu budoucí R35. „Zadali jsme proto pražské projektové firmě úkol, aby území prověřila. Ta zjistí, jestli je možné silnici přiblížit k Ústeckoorlicku nebo zůstat u stávající jižní varianty,“ říká náměstek hejtmana pro dopravu Ivo Toman. Výsledky budou zastupitelé znát až ke konci roku. Po té se definitivně rozhodnou pro výslednou variantu. Jedno vědí už dnes situace je neúnosná.