Podpořili tak trasu, kterou preferuje většina úřadů a posudků, pro byla především samotná litomyšlská radnice.

Přesto od města vzdálenější severní varianta nemá zdaleka vyhráno. Obce Bohuňovice a Sedliště a soukromý zemědělec Jan Vaňous proti ní od počátku brojí a ani teď se nehodlají vzdát. Proudy kamionů by jim hučely blíže k jejich oknům a čtyřproudovka navíc rozdělí úrodná pole. Jižní trasa těsně kolem Litomyšle by více kopírovala současný koridor přetížené státovky I/35 na Olomouc.
Ve stejný den, kdy kraj schválil severní variantu R35, jejím odpůrcům navíc přišla povzbudivá zpráva z Nejvyššího správního soudu (NSS). Ten vyhověl kasační stížnosti Sedliště a Bohuňovic na jejich vyloučení z projednávání trasy s odůvodněním, že se jich netýká, protože jimi neprochází. Obce s tím nesouhlasily a u krajského soudu neúspěšně požadovaly krajské zásady územního rozvoje zrušit.
„Když koridor neprochází konkrétní aglomerací, neznamená to automaticky, že zásady rozvoje nemohou porušovat práva obce," zastal se obou obcí NSS. Jejich námitkami se tak krajský soud bude muset zabývat znovu.

„Buď  naše vyloučení z projednávání trasy jinak zdůvodní, nebo nás dodatečně přizve do řízení týkající se R35. Takže se ani po schválení severní varianty nevzdáváme," řekl včera starosta Sedliště Pavel Novák. Místním vadí, že budou sevřeni silnicemi z obou stran – starou z jihu a novou ze severu.

Trasa R35 kolem Litomyšle byla v územním plánu kraje už jednou zrušena, a to v roce 2009,  a rovněž kvůli ignoranci  jednoho z účastníků – tehdy zemědělce Vaňouse.

Obchvat Litomyšle je nejproblémovějším místem celé  R35 z Opatovic n. L. až do Mohelnice. I přesto krajští zastupitelé ve čtvrtek problému dali sotva deset minut a takřka o něm nediskutovali. A pro severní variantu pak zvedli ruce všichni přítomní.