Dominantními alergeny v tomto období jsou ambrózie, pelyněk, plísně, merlíkovité, trávy a kopřivovité. V následujícím období očekáváme v důsledku přetrvávajícího vlhčího počasí stále nižší koncentraci vzdušných alergenů. Dominantním alergenem bude pyl ambrózie, koncentrace tohoto alergenu se vždy výrazněji zvýší při jihovýchodním větru, který na naše území zanáší pyl z Maďarska a Slovenska. Sezona pelyňku končí, tento alergen již nebude u většiny alergiků vyvolávat potíže. Ambrózie se bude na jihovýchodě našeho území a v Polabí objevovat v ovzduší až do konce září. Spóry plísní budou nadále hojné, zvláště v teplejších a vlhčích dnech. Zdroj: www.pylovasluzba.cz