Pustá Kamenice se účastní soutěže sedm let a získali už modrou a bílou stuhu. „Na venkově je velké množství lidí, kteří jsou ochotni se bez nároku na honorář zapojit do činnosti pro obec nebo spolkovou činnost,“ uvedl hejtman Martin Netolický. A v Pusté Kamenici to platí dvojnásob. Lidé vymýšlí akce a také na ně chodí. „Přemlouvat je nemusíme. Když něco vyhlásíme, účast je vždy perfektní. Na Den matek je sál plný, stejně tak při jiných akcích,“ pochvaluje si starosta Miroslav Myška a dodává, že nejdůležitější je fakt, že ve vsi nemají žádného rozvraceče.

V malé obci mají školu, spolky, nechybí tady ani obchod a hospoda. „Udělali jsme kanalizaci a plynofikaci. Nyní začínáme dávat elektřinu do země, což by mělo být hotové ještě letos. My na to navážeme a uděláme nové veřejné osvětlení,“ říká místostarosta Jaroslav Sklenář.

Jak se žije v Pusté Kamenici? Prý dobře. „Jsem rodák, žiji tady skoro 49 let a nikdy jsem nechtěl odejít do města, i když jsem během studií bydlel tři roky v Praze. V žádném případě bych ale neměnil. Venkov je venkov,“ dodává místostarosta. Pustou Kamenici čeká celostátní kolo Vesnice roku.

Kompletní výsledky
Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole – obec Pustá Kamenice
Modrá stuha – za společenský život – obec Vyšehněvice
Bílá stuha – za činnost mládeže – obec Suchá Lhota
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí – obec Písečná
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Chvojenec

Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích - obec Břehy

Zlatá cihla - kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu
pro obec Studnice za příkladné restaurování litinového kříže za kaplí sv. Zdislavy v centu obce

Zlatá cihla - kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby
pro obec Písečná za obnovu hasičské zbrojnice

Cena „Skokan roku 2018“ Obec Radiměř
Diplom za moderní knihovnické a informační služby Obec Pustá Kamenice
Diplom za vzorné vedení kroniky Obec Radiměř
Diplom za rozvíjení lidových tradic Obec Zámrsk
Fulínova cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci Obec Vyšehněvice
Diplom za ekologickou činnost v obci Obec Koclířov
Diplom za podporu obnovy stavebního fondu obce Obec Chornice
Diplom za rozvíjení česko-německých vztahů Obec Hradec nad Svitavou
Diplom za cílevědomý a komplexní rozvoj obce Obec Horní Ředice
Diplom za dlouhodobou podporu školství a mimoškolních aktivit Obec Bojanov
Diplom za podporu spolkových aktivit Obec Horní Újezd
Diplom za podporu a spolupráci s místními podnikatelskými subjekty Obec Studnice