Lednové zastupitelstvo obce odsouhlasilo a schválilo návrh obecní vlajky a také znaku.  „Znakové privilegium nebylo nikdy naší obci vydáno," sdělil důvody vzniku nových symbolů místostarosta Pusté kamenice Jaroslav Sklenář.

Mohlo by se zdát, že celý proces od schválení přes výrobu je jednoduchý a rozhodují o něm pouze zastupitelé. Opak je však pravdou.  Nejprve bylo nutné vytvořit návrh. Na jeho tvorbě se podílel Oldřich Pakosta, ředitel Státního okresního archivu v Litomyšli. Autor návrhu vycházel z dějin obce a staršího vyobrazení obecní symboliky.

„Po všech možných připomínkách z naší strany i pana Pakosty jsme došli k výsledku, který schválili poslanci  z Výboru  pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Ti doporučili předsedovi Poslanecké sněmovny, aby naší obci udělil právo užívat znak a vlajku," popsal zákonem předepsaný postup Jaroslav Sklenář.

Předseda sněmovny, kterým je Jan Hamáček doporučení schválil a v úterý 20. května dojde ke slavnostnímu udělení znaku a vlajky. Na tuto slavnost jsou pozvání starosta i místostarosta obce.

Papírování budou mít znak i vlajka za sebou během tohoto měsíce. Samotná výroba však vyžaduje mnohem delší časovou lhůtu. V březnu odvezli návrh symbolů do specializované firmy z Ústí nad Orlicí. Po doladění detailů k výrobě mohlo zastupitelstvo obce minulý týden vše schválit a v současné době nic nebrání tomu, aby mohla být vlajka i znak vyrobeny.

Slavnost

Na celkový výsledek práce si bude muset široká veřejnost počkat. Zastupitelé se rozhodli nezveřejňovat fotografie návrhů.  Kdy se tak stane, je však jasné. „Poprvé budou obecní symboly představeny na slavnosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Pusté Kamenici a srazu rodáků," řekl místostarosta obce.

Slavnost proběhne 26. července, což je datum pustokamenické pouti. Součástí oslav bude požehnání vlajky, kterého se ujme páter Římskokatolické farnosti a farář Českobratrské církve evangelické.