Některé druhy ptáků už od nás začaly odlétat. „Začínají se houfovat a připravovat na svoji migraci už v srpnu," vysvětluje ornitolog Milan Janoušek. Dodává, že je úplně jedno, zda v srpnu ještě šplhají teploty ke třicítce. Počasí v tom zásadní roli nehraje. „Migrace se může odchýlit od nějakého průměru, ale ta situace je každý rok v podstatě stejná," tvrdí svitavský ornitolog Janoušek.

Loučení s rorýsi

V těchto dnech se na Svitavsku loučíme s rorýsi. „Nad sídlišti jejich typický pokřik neslyšíme, z našich končin už odlétají," říká Milan Janoušek. Začínají se už houfovat i čápi bílí a černí. „Připravují se už také na svoji každoroční migraci do teplých krajů," objasňuje Milan Janoušek. Pro tento druh byla u nás sezona, co se týká hnízdění, velmi špatná. „Velké ztráty způsobila kombinace špatného počasí v květnu, kdy měli málo potravy. Mnohá hnízda, kde již byla vylíhnutá mláďata, zůstala prázdná. Tam, kde mláďata přežila, je jejich počet mnohem nižší než v jiných letech," vysvětluje svitavský ornitolog.

Čápů méně nebude

Nedá se ale říci, že bychom v příštím roce měli u nás méně čápů. „Já se domnívám, že se to nemusí odrazit na počtu čápů, kteří k nám přiletí v příštím roce. Hnízdí i na jiných místech, kde ta situace nebyla tak dramatická a nevím, příroda má tendence tyto rány zacelovat," konstatuje Milan Janoušek.

Ke snížení hnízdní úspěšnosti došlo letos na Svitavsku i u zpěvných ptáků. „Pokud bude v příštím roce počasí tzv. v normálu, věřím, že se podaří ty letošní ztráty srovnat a ptáků v našich končinách ubývat nebude," věří ornitolog Janoušek.

Rorýsi jsou druhem ptáků, kteří opouští naše klimatické pásmo mezi prvními. Ostatní se začínají už houfovat, jejich největší přípravu k odletu zaznamenáme už v září. „To už nás pak opustí i vlaštovky a jiřičky a celá řada dalších zpěvných ptáků," říká Milan Janoušek.

U některých ptáků bude tah probíhat až do konce listopadu. „V těchto dnech je na našem území nejvíce ptáků. Některé druhy k nám už přilétají ze severských hnízdišť, jako například bahňáci. Pokud u nás najdou vhodné prostředí, jako jsou například obnažená dna rybníků, zdrží se při své cestě na jih déle," vysvětluje svitavský ornitolog Milan Janoušek.