"Čekáme ještě na definitivní potvrzení z laboratoře. V tamním velkochovu je zhruba 22 tisíc kusů drůbeže," řekl ČTK Radek Axmann z Krajské veterinární správy v Pardubicích. Podle něj je ve Skelném rodičovský chov slepic a kohoutů masného typu stejně jako v Kosoříně u Chocně. Obě farmy patří společnosti Mach Drůbež z Litomyšle.

Výskyt nákazy v chovu dnes potvrdilo vyšetření ve Státním veterinárním ústavu v Praze.

"Veterinární inspektoři na místě provedli ve čtvrtek šetření s odběrem vzorků poté, co chovatel nahlásil náhlý úhyn zhruba 150 kusů drůbeže. Vyšetření v Národní referenční laboratoři pro aviární influenzu dnes potvrdilo ptačí vysoce patogenní chřipku subtypu H5N1. V chovu byla přijata předběžná opatření, která mají zabránit šíření nákazy mimo něj," sdělil Petr Vorlíček, mluvčí Státní veterinární správy. Ve Skleném se nachází rodičovský chov kura domácího produkující násadová vejce. Z nich se líhnou brojleři určení k výkrmu na maso.

V Kosoříně pokračuje likvidace chovu slepic, kde byla potvrzena ptačí chřipka.
FOTO: První kontejnery odjely z Kosořína do kafilérie v Žichlínku

Farmu ve Skleném čeká stejně jako v Kosoříně likvidace. Dojde zde také k bezpečné likvidaci násadových vajec. "Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která omezí přesuny drůbeže, budou zde provedeny soupisy chovů drůbeže a bude zakázáno pořádání hromadných akcích jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže," doplnil Vorlíček.

Chov ve Skleném je druhým chovem firmy Mach drůbež, v němž byla v tomto týdnu ptačí chřipka potvrzena. V současné době probíhá likvidace ohniska v rodičovském chovu stejného chovatele u Chocně se 73 000 kusy drůbeže. Měla by být ukončena v průběhu víkendu. Mezi oběma hospodářstvími je vzdálenost několika desítek kilometrů. Příčina zavlečení nákazy do chovů je v šetření.