Nemocnici čekají největší stavební úpravy za poslední roky. Musí zrekonstruovat a rozšířit své psychiatrické oddělení. Práce měly začít v dubnu, zatím se ovšem v budově, která je mimo areál nemocnice, nic neděje.

Odklad zahájení

„Jeden z neúspěšných uchazečů o zakázku se odvolal a celá stavba se posunula," informuje ředitel nemocnice Pavel Kunčák. Budova, ve které sídlí psychiatrické oddělení, je ve velmi špatném stavu. „Investorem přestavby za devadesát milionů korun je Pardubický kraj," vysvětluje Pavel Kunčák. Ještě ale nějakou dobu potrvá, než bude odpovídat dnešnímu standardu. „Na podzim bychom měli budovu vyklidit a přemístit pacienty do náhradních prostor," říká ředitel. Na konci příštího roku by se pacienti měli vrátit už do nových a zrekonstruovaných prostor.

Tak velký zásah bude mít dopad na chod celého oddělení. To i přesto, že jeho pacienti nejsou upoutaní na lůžka. Podle primářky Zdeňky Kovářové by to ale mohli zvládnout. „Bude to znamenat větší nárok na jejich disciplínu, možná budou někteří propuštění na propustky. Ostatní přestěhujeme do náhradních prostor. Tam bude režim stejný jako na stávajícím psychiatrickém oddělení," zdůraznila primářka Kovářová.

Půjde o režim otevřený, nebudou tam pacienti vyžadující nepřetržitý dohled.

Náhradní prostory

„Plánujeme přesun do stávajících prostor rehabilitace. Nepředpokládáme, že bychom museli omezovat počet lůžek," dodal ředitel.

V současné době je v zastaralých, nevábných pokojích dvacet pět lůžek. Po stavebních úpravách jich bude pětapadesát.