Svitavský deník připravil pro své čtenáře miniseriál anket se starosty měst a obcí svitavského okresu, týkající se této podzimní události. Všem osloveným položíme stejnou otázku: Čím vaší obci existence kraje prospívá a na co by se měl naopak více zaměřit? Odpovědi starostů a starostek nacházíte pravidelně na tomto místě.

Dnes odpovídá starosta Brněnce Blahoslav  Kašpar:

„Když máme v obci nějaký problém, začínáme na kraji. Snaží se nám podat pomocnou ruku. Pokud na kraji nemohou pomoci, tak nám poradí. Nasměrují nás na správná místa. Ať už se to týká protihlukových opatření, bezpečnosti v dopravě nebo ekologických opatření, která vyplynula z rozbořeného areálu bývalé továrny. V krizových situacích vždy začínáme právě na kraji. Pomohli nám i při havárii v mateřské školce, kde vzlínala voda a ohrožovala chod tohoto zařízení. Kraj nám poskytl finanční výpomoc, i když ne velkou, na nezbytné úpravy a odstranění havárie. Bez této pomoci bychom museli školku s největší pravděpodobností zavřít. A na co by se měl kraj zaměřit? V našem regionu je vysoká nezaměstnanost. Kraj by se proto měl více zaměřit na vytváření pracovních míst. To považuji za prvořadý a stěžejní úkol."